Ιερά Μονή Παναγίας Ηλιόκαλης – Ιωάννινα φως

Η Μονή Παναγίας Ηλιόκαλης στην δυτική πλευρά του Δρίσκου κοντά στα Ιωάννινα, απέχει από αυτά περίπου 14 χιλιόμετρα και είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση Θεοτόκου. Αν και είναι εγκαταλελημένη κατα τον γάλλο  ιστορικό  περιηγητή  και  εξαιρετικό  φιλελληνα Πουκεβίλ  που την επισκέφθηκε 15 Αυγούστου στο πανυγήρι, οι πιστοί “΄ετρεχαν αθρόοι, ίνα εξαπλωμένοι ευλαβώς υπο τα δένδρα της αποδεχθώσι την υπ΄αυτών προσδοκώμενην θείαν ίασιν πάσης νόσου ”.

Είναι ένα καστρομονάστηρο, χτισμένο με πέτρα

Οι ωραιότατες αγιογραφίες είναι του 1888. Το χωριό Ηλιόκαλη, ένα από τα λεγόμενα καμποχώρια των Ιωαννίνων, έχει πάρει το όνομά του από το παλιό μοναστήρι. Κώστα – Άπαντα

«Οι Βλάχοι της Πίνδου – Μαλακάσι    Η Παναγία Ηλιόκαλη» του  Κώστα  Κρυστάλλη

..Μετ’ λίγον, φάνη πρ μν π τινος ψώματος ν μέσ δάσους σκιερο, ψηλν τετράγωνον περιτείχισμα, τ ποίον κ πρώτης ψεως ξέλαβα ς φρούριον το λ πασ κανενς αθέντου νετο. Στραφες μως να ρωτήσω τν πισθεν ρχμενον γωγιάτην μου, εδον αφνιδίως ατν μ τ βλέμματα προσηλωμένα π το τείχους πάνω ν σταυροκοπται κα ν ψυθιρίζ μετ’ ελαβείας: – Θέ μ΄ Παναγία μ΄ λιόκαλλη,  Θέ μ΄ Παναγία μ΄ λιόκαλλη,Θέ μ΄ Παναγία μ΄ λιόκαλλη. Τρίς.  ν εχα λοιπν σκοπν ν τν ρωτήσω τί φρούριον το αύτό, δη δν δυνάμην παρ ν τν ρωτήσω τί μοναστρι εναι ϊ – λιόκαλλη, γυιέ μου, πάντησε προθύμως μπάρμπα – Γιάννης, μεγάλ΄ χάρι της, κα σταυροκοπήθη κα πάλιν.
…Κατ
τος παλαιος χρνους κάποιος ερες νόματι θανάσιος κ το παρακειμένου χωρίου πρν κτισθ μονή, βλεπε τς νύκτας φς λάμπον ες τ δση τατα. ρχόμενος δ’ π τπου τν μέραν οδν βλεπε, διότι τ φς τν νύκτα μόνον φαίνετο. Μετ τεσσαράκοντα λοκλήρους τοιαύας νύκτας κίνησεν κ το χωρου του Παπαθανάσης μίαν μέραν μετ’ λλων συναδέλφων εροφορεμένων κα μετ δοξολογίας κα γιασμο λθεν ες τ δάσος. Τότε φανερώθη ες ατν π τς κορυφς μις γηραις πρίνου, λάμπουσα εκν τς Θεοτκου φέρουσα τν πογραφν «λιοκαλής», τοτέστιν μοία πρς τν λιον κατ τν καλλονήν. Κατεβίβασεν Παπαθανάσης τν εκόνα π το δένδρου κα πωλήσας τν οκίαν του κτισε τν ναόν, ες ν κατέθηκε τν εκόνα κα φιέρωσε πάντα τ κτήματά του, φιερώθη δ κα ατς οκογενειακς

Προσευχή για την Ελλάδα μας

Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, Εσύ είσαι ο πλούσιος σε έλεος και ευσπλαχνία και συγκαταβαίνεις να εισακούεις τις προσευχές μας, προσευχές και κραυγές ικεσίας αμαρτωλών δούλων σου. Συ με τη σοφή φιλάνθρωπη πρόνοιά σου διευθύνεις και κυβερνάς τη ζωή όλων μας, τη ζωή όλων των ανθρώπων. Και όταν μας παιδαγωγείς με τα διάφορα δυσάρεστα για μας γεγονότα και θλίψεις, επιδιώκεις να μας επαναφέρεις στο αρχαίο κάλλος και την πρώτη ευγένεια που χάσαμε με τη συμβουλή του εχθρού της σωτηρίας μας διαβόλου. «Θέλεις πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4).

Γι’ αυτό, Θεέ Πανοικτίρμων, παρ’ όλο που αμαρτήσαμε και αδιαφορήσαμε για τις άγιες εντολές σου και πολιτευθήκαμε αναξίως της κλήσεώς μας και του Ευαγγελίου του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, τολμούμε να προσπέσουμε στο θρόνο της χάριτός σου και να Σε παρακαλέσουμε και να Σε ικετεύσουμε, Εσένα τον πανοικτίρμονα και υπεράγαθο Θεό μας.
Διώξε μακριά από τη χώρα μας «πάντας τους εχθραίνοντας ημάς ματαίως». Διάλυσε τα καταχθόνια σχέδιά τους. Σύντριψε τα δόντια όλων αυτών που ως άγρια θηρία έρχονται να μας κατασπαράξουν και να μας καταφάγουν. Απελευθέρωσε το λαό σου από κάθε φόβο επερχομένων κακών και διαφύλαξε και προστάτευσε όλους μας με το παντοκρατορικό σου χέρι από τις ποικίλες συμφορές. Σε Σένα ελπίζουμε και Σε Σένα μόνο στηριζόμαστε, γιατί Συ είσαι παντοδύναμος Θεός και με την ακατανίκητη δύναμή σου μπορείς να μας προστατεύσεις και να μας ασφαλίσεις από όλα τα δεινά και τις επερχόμενες συμφορές.
Θεέ πολυεύσπλαχνε, πανάγαθε και πολυέλεε, στο άπειρο έλεος και τη φιλάνθρωπη ευσπλαχνία σου καταφεύγουμε και Σε παρακαλούμε και Σε ικετεύουμε να ακούσεις την κραυγή μας, να δεχθείς την θερμή παράκληση και ικεσία μας και να προστατεύσεις την χώρα μας και τον καθένα μας.
Συ είσαι η πηγή του ελέους, και της ευσπλαχνίας ανεξιχνίαστος άβυσσος, και σε Σένα την δόξα αναπέμπουμε, τον Άναρχο Πατέρα και τον Μονογενή Σου Υιό και το Ζωοποιό Σου Πανάγιο Πνεύμα και τώρα και σε όλους τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.