Τρίτη 28/05/2019 ώρα 7:00 μμ

Ο κόσμος του εντύπου: Προτάσεις για καλοκαιρινές αναγνώσεις

Εισηγούνται:

Δρ. Πολύκαρπος Παπασπηλιόπουλος, ιατρός,

κ. Μαρία Φούφλια , βιβλιοθηκονόμος

Ιωάννης Αδαμόπουλος, εκπαιδευτικός