Τρίτη 21/05/2019 ώρα 7:00 μμ

«Αγία Ελένη: η μητέρα του εκχριστιανιστού της Ευρώπης Μεγάλου Κωνσταντίνου

Εισηγήτρια:κ. Μαρία Τζερμπίνου-Μιχαλακοπούλου, εκπαιδευτικός , Πρόεδρος  Πειραϊκού Φάρου