Η μετάνοια ως αγάπη – π. Βασίλειος Θερμός

Ο τίτλος μπορεί κάπως να παραξένεψε ή να άφησε πολλά ερωτηματικά. Έχουμε συνηθίσει να μιλούμε για την μετάνοια και έχουμε διαβάσει πολλά. Επίσης έχουμε ακούσει και διαβάσει πολλά για την αγάπη. Δύο πολύ σπουδαίες έννοιες, δύο πολύ σπουδαίες πραγματικότητες της πνευματικής μας ζωής. Πώς αυτές οι δύο έννοιες μπορούν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα τίτλο και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένο, ώστε υπονοεί σχεδόν, ότι θα μπορούσαν να είναι και ταυτόσημες; Η μετάνοια, ιδωμένη ως αγάπη, εξεταζομένη ως αγάπη. Η μετάνοια υπό τη μορφή της αγάπης. Η μετάνοια με περιεχόμενο την αγάπη. Αυτές θα μπορούσε να είναι παραλλαγές επεξηγηματικές του τίτλου αυτού. Συνέχεια