Τρίτη 4/12/2018 ώρα 18:30

Το πρόβλημα των αιρέσεων

Εισηγούνται: π. Δανιήλ Ψωίνος, π.Πολύκαρπος Μπόγρης