Τρίτη 13/11/2018 ώρα 18:30

Ιστορίες από το Γεροντικό.

Εισηγητής: π. Χριστόδουλος Χατζηθανάσης, οφθαλμίατρος