Αγιοκατάταξη Γέροντα Αμφιλοχίου Μακρή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

«Ὁ Ὅσιος Ἀμφιλόχιος τῆς Ἱερᾶς Νήσου Πάτμου. Ὁ ἠγαπημένος υἱὸς τοῦ Ἠγαπημένου Μαθητοῦ».

Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Γεωργαλῆ

«Ἰδοὺ χαρὰ ἡμῖν γέγονε μεγάλην,  ἥτις ἒσται παντὶ τῷ τῆς Ἐκκλησίας πληρώματι». Ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν ἐξερχομένη ἐκ τοῦ σεβασμίου Συνοδικοῦ τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἠκούσθη ἡ  συνοδικὴ ἀπόφαση τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀμφιλοχίου Μακρῆ,  τοῦ θαυμαστοῦ Γέροντος τῆς Ἱερᾶς Νήσου Πάτμου.

Ἀπὸ καιροῦ ἀναμένοντες τὴν ἀπόφαση τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἡ Ἐνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης – Ὁσίου Νικοδήμου Βεροίας, μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, προετοίμασε στὸ πνευματικὸ της κέντρο παρεκκλήσιο τὸ ὁποῖο ἀφιέρωσε στὸν Ὅσιο Γέροντα Ἀμφιλόχιο Μακρῆ. Συνέχεια