Αν σήμερα έχουμε λιγάκι ειρήνη, ξέρεις τι έχουν τραβήξει οι παλιοί;

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτη.

«Αν σήμερα έχουμε λιγάκι ειρήνη, ξέρεις τι έχουν τραβήξει οι παλιοί;
Ξέρεις πόσοι θυσιάστηκαν;
Τώρα τίποτε δεν θα είχαμε, αν δεν θυσιάζονταν εκείνοι.  Συνέχεια