Υπάρχει η σωτηρία εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας;

Δίδασκε ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος:

«Η Εκκλησία μας η Ορθόδοξη είναι η μόνη ασφαλής οδός σωτηρίας.

Ούτε η μόνη οδός σωτηρίας, ούτε απλώς η ασφαλής οδός σωτηρίας, αλλά η μόνη ασφαλής οδός σωτηρίας.

Εάν πούμε ότι είναι η μόνη οδός σωτηρίας, αυτό σημαίνει ότι αποκλείουμε στο έλεος του Θεού οποιαδήποτε δράση. Τον περιορίζουμε σε ένα σχήμα. Αν θέλει ο Θεός αυτή τη στιγμή να πάει στους Μάου Μάου και να αποκαλυφθεί σε κάποιον και να του πει: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο σαρκωθείς και ταφείς και αναστάς· και πίστεψέ με να σε σώσω» και τον πάρει και με άρμα όπως πήρε τον προφήτη Ηλία, δικαίωμά Του να το κάνει. Εμάς δεν θα μας δώσει λογαριασμό. Αν θέλει να το κάνει, το κάνει. Αν θέλει να σώσει ο Θεός κάποιον εκτός της Εκκλησίας, δικαίωμά Του. Δεν θα γράψουμε εμείς σχήματα και θα αξιώσουμε να κινείται ο Θεός μέσα στους κύκλους που θα Του γράψουμε.

Εάν πούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ασφαλής οδός σωτηρίας, απλώς ασφαλής οδός σωτηρίας, σημαίνει ότι εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν και άλλες ασφαλείς οδοί σωτηρίας, με τις οποίες μπορεί κανείς να σωθεί· είναι ασφαλισμένος. Οπότε ποια η αξία της αληθείας, αν εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπάρχουν και άλλες οδοί που σώζουν με ασφάλεια; Εάν σωζόμαστε εξίσου ασφαλώς και όντες στην αλήθεια και όντες στην πλάνη, τότε ποια είναι η αξία της Αλήθειας; Η αλήθεια πρέπει να έχει κάποια αξία, πώς θα το κάνουμε; Εάν, επαναλαμβάνω, πούμε ότι είναι ασφαλής οδός, αφήνουμε και άλλες ασφαλείς οδούς, οπότε, η αλήθεια σχεδόν εκμηδενίζεται· δεν έχει καμία αξία. Εάν πάλι πούμε η μόνη οδός, το έλεος του Θεού το περικλείουμε, το σφίγγουμε. Συνέχεια