» Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς »

Την αγαπούμε την Παναγία, αισθανόμαστε, πιθανόν ότι σ`αυτή, κατά ένα παράξενο τρόπο, βλέπουμε το Λόγο του Θεού δια του Απ. Παύλου, να λέει : » η γαρ δύναμις μου εν ασθενεία τελειούται ». Μπορούμε να δούμε αυτή την αδύναμη παρθένο του Ισραήλ, αυτή την εύθραυστη κόρη, να νικάει την την αμαρτία μέσα της, να νικάει την κόλαση, να νικάει καθετί με τη δύναμη του Θεού που βρίσκεται μέσα της. Και ακριβώς γι`αυτό σε στιγμές, σαν τις στιγμές των διωγμών, όταν πραγματικά η δύναμη του Θεού διακηρύσσεται δια της αδυναμίας, η ευλογημένη Παρθένος προβάλλει τόσο θαυμαστή, τόσο παντοδύναμη στα μάτια μας.

 

Αφού μπόρεσε να νικήσει τη γη και την κόλαση , εμείς έχουμε στο πρόσωπό της έναν προστάτη, ένα »πύργο δυνάμεως », έχουμε κάποιον που μπορεί να μεσιτεύει και να σώζει. Τονίζουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα σ`εκείνη και στο θέλημα του Θεού. Η Θεοτόκος βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το Θεό, γι`αυτό χρησιμοποιούμε έναν τύπο προσευχής σε κείνη που λέμε μόνο στο Θεό : » Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς », δεν λέμε μόνο » πρέσβευε υπέρ ημών ».

 

† Αρχιεπισκόπου Anthony Bloom