Ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας ἡ κάθε ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας

     Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει ἀφιερώσει τὴν κάθε μία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας σὲ κάποιο (ἢ κάποια) σημαντικὸ Ἱερὸ Πρόσωπο ἢ Γεγονὸς ἢ Σύμβολο, μὲ σκοπὸ νὰ τὸ τιμήσει ἰδιαιτέρως. Οἱ Ὕμνοι ἑπομένως σὲ κάθε Ἱερὴ Ἀκολουθία Της, ἔχουν ὡς κεντρικὸ τους νόημα τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ Πρόσωπο ἢ Γεγονὸς ἢ Σύμβολο τῆς ἑκάστοτε ἡμέρας.

Ἀναλυτικά, οἱ ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας εἶναι κατὰ σειρὰ ἀφιερωμένες ὡς ἑξῆς:

Ἡ Δευτέρα εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους.

Ἡ Τρίτη εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο.

Ἡ Τετάρτη εἶναι ἀφιερωμένη στὴν ἀνάμνηση τῆς Προδοσίας τοῦ Κυρίου μας ἀπὸ τὸν Ἰούδα τὸν Ισκαριώτη. Εἶναι ἐπίσης ἀφιερωμένη στὴν Υπεραγία Θεοτόκο.

Ἡ Πέμπτη εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς Ἁγίους Δώδεκα Ἀποστόλους καὶ στὸν Ἅγιο Νικόλαο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Μύρων τῆς Λυκίας τὸν Θαυματουργό.

Οἱ Ἅγιοι Δώδεκα Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου μας εἶναι: Πέτρος (Σίμων), Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, Ἰάκωβος ὁ υἱὸς τοῦ Ζεβεδαίου, Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Φίλιππος, Βαρθολομαίος (Ναθαναὴλ), Θωμᾶς (ποὺ λεγόταν καὶ Δίδυμος), Ματθαίος, Ἰάκωβος ὁ υἱὸς τοῦ Ἀλφαίου ὁ μικρός, Σίμων ὁ Κανανίτης (δηλαδὴ ὁ Ζηλωτὴς), Ἰούδας ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου (καὶ υἱὸς τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος) καὶ Ματθίας, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου (τὶς παραμονὲς τῆς Πεντηκοστῆς) σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Ἰούδα τοῦ Ισκαριώτη.

Ἡ Παρασκευὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὰ Ἅγια Πάθη, τὴ Σταύρωση καὶ τὸν Θάνατο τοῦ Κυρίου μας, ὅπως ἐπίσης καὶ στὸν Σταυρὸ Του, ὁ Ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸ Ιερότερο Σύμβολο τῆς Χριστιανοσύνης.

Τὸ Σάββατο εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Μάρτυρες τῆς Πίστεὼς μας, ὅπως ἐπίσης καὶ στοὺς κεκοιμημένους (λόγω τῆς Καθόδου τοῦ Κυρίου μας στὸν Ἄδη κατὰ τὴν Ἡμέρα τοῦ Σαββάτου).

Ἡ Κυριακὴ εἶναι Ἡμέρα Ἀναστάσιμη. Εἶναι ἡ Ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ (γι’αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται Κυριακὴ) καὶ στὴν Ἀνάστασὴ Του.

Αὐτὸ σημαίνει πὼς κάθε Κυριακὴ Ἑορτάζουμε τὸ Πάσχα, μὲ ἐξαίρεση τὶς ἀκόλουθες Κυριακὲς:

α) Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, ὅπου Ἑορτάζουμε τὴν Πανηγυρικὴ Εἴσοδο τοῦ Κυρίου μας στὴν Ἱερουσαλήμ.

β) Τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου Ἑορτάζουμε τὴν Κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στοὺς Ἀποστόλους.

γ) Ὅταν Ἑορτάζουμε Κυριακὴ τὰ Χριστούγεννα ἢ τὰ Θεοφάνεια.

Iellada.gr