Ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας ἡ κάθε ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας

     Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει ἀφιερώσει τὴν κάθε μία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας σὲ κάποιο (ἢ κάποια) σημαντικὸ Ἱερὸ Πρόσωπο ἢ Γεγονὸς ἢ Σύμβολο, μὲ σκοπὸ νὰ τὸ τιμήσει ἰδιαιτέρως. Οἱ Ὕμνοι ἑπομένως σὲ κάθε Ἱερὴ Ἀκολουθία Της, ἔχουν ὡς κεντρικὸ τους νόημα τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ Πρόσωπο ἢ Γεγονὸς ἢ Σύμβολο τῆς ἑκάστοτε ἡμέρας. Συνέχεια