Γιατί προσευχόμαστε στραμμένοι προς την Ανατολή;

Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός
Α. Επειδή έχουμε διπλή φύση, προσφέρουμε διπλή προσκύνηση
Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (1) μας διδάσκει, ότι δεν προσκυνούμε προς ανατολάς απλώς και ως έτυχε, αλλά επειδή η φύσις μας είναι σύνθετος, δηλαδή ορατή και αόρατος, νοητή και αισθητή, προσφέρουμε στον Δημιουργό διπλή και την προσκύνησι: η ψυχή είναι στραμμένη νοερά προς τον Θεό και ταυτόχρονα το σώμα προσκυνεί προς ανατολάς.
Συνέχεια