Τρίτη, 13.05.18, ὥρα 7.00 μ.μ.

Ὁ κόσμος τοῦ ἐντύπου: προτάσεις γιά καλοκαιρινές ἀναγνώσεις
Εἰσηγοῦνται:
Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Ÿ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ἰατρός
κ. ΦΟΥΦΛΙΑ – ΜΠΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ, βιβλιοθηκονόμος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ἐκπαιδευτικός