02.03.18 Παρασκευή  Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμών

 Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμών στό παρεκκλήσιο τοῡ Π.Φάρου στις 17.00