Τρίτη, 06.02.18, ὥρα 6.30 μ.μ.

Γιατί ἡ γυναίκα;

Εἰσηγήτρια: κ.ΜΕΡΟΠΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ὁμότ.καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν