Η συνείδησή σου είναι η φωνή και ο έλεγχος του φύλακα αγγέλου

Η συνείδησή σου είναι η φωνή και ο έλεγχος του φύλακα αγγέλου, πού σου έστειλε ο Θεός στο άγιο Βάπτισμα.

 Και λέω η φωνή του φύλακα αγγέλου, γιατί δεν τολμώ να πω ότι συνείδηση είναι η ίδια η φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσα σου… 

Αγίου Δημητρίου του Ροστώφ

Proskynitis.blogspot.gr