Τρίτη, 30.01.18, ὥρα 6.30 μ.μ.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι: προτάσεις γιά ὑπέρβαση τῆς κρίσης τῆς Παιδείας στήν ἐποχή μας

Εἰσηγητής: κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ, θεολόγος, ἐκπαιδευτικός, Πρόεδρος ΧΕΕΛ