Να αφεθούμε στο εργαστήριο της Χάριτος

+ π. Συμεών Κραγιόπουλος
Βαθιά μέσα στην ψυχή υπάρχει η Χάρις σαν μια σπίθα, αλλά τι δεν έχει μαζευτεί εκεί μέσα! Τι δεν έχει
μαζευτεί! Όλη η αμαρτωλή ζωή μας, όλες οι αταξίες μας, όλη η ανάρμοστη βιοτή μας, που είναι
βιώματα αυτά, αμαρτωλά βιώματα. Σαν εικόνα να το έχουμε ότι βαθιά σε κάποια γωνιά της ψυχής μας
υπάρχει στριμωγμένη αυτή η φλόγα του Αγίου Πνεύματος, αυτή η σπίθα του Αγίου Πνεύματος, και
από επάνω έχουν συσσωρευθεί ως μπάζα, αν επιτρέπεται να πω έτσι, όλα τα αμαρτωλά βιώματά μας.
Κάνεις κάποια αμαρτία; Αν δεν μετανοήσεις, αυτή εναποτίθεται μέσα στην ψυχή σου.
Γιατί νομίζετε είμαστε έτσι αναίσθητοι, σκληροί και δεν καταλαβαίνουμε; Μας κεντρίζει η Χάρις του Θεού, και εμείς σαν να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Διότι έχει σκληρυνθεί η όλη ύπαρξή μας, έχει
σκουριάσει η όλη ύπαρξή μας, έχει αμβλυνθεί πολύ η συνείδησή μας, έχει αμαυρωθεί, ένεκα της
αμαρτίας. Συσσωρεύονται λοιπόν όλα αυτά τα βιώματα, αλλά η σπίθα υπάρχει μέσα μας δια του
μυστηρίου του Βαπτίσματος και δια του όλου μυστηρίου της Εκκλησίας. Συνέχεια