Βάπτισμα και εξομολόγηση

+ π.Συμεών Κραγιόπουλος

Με το βάπτισμα εισερχόμαστε στην Εκκλησία και παίρνουμε πλέον την άδεια να λαμβάνουμε όλα τα
δώρα που προσφέρει η Εκκλησία δια του βαπτίσματος. Όπως ξέρουμε, το μυστήριο του βαπτίσματος
είναι μυστήριο μετανοίας, και προϋποθέτει τη μετάνοια αυτού που θα βαπτισθεί. Δεν βάπτιζε κανέναν
η Εκκλησία, αν πρωτίστως δεν μετανοούσε. Όπως λέει ο ιερός Ιουστίνος, και το ξέρουμε και
γενικότερα από την πράξη της Εκκλησίας, επί πολύ καιρό προετοίμαζαν τους κατηχουμένους, και
αφού βεβαιωνόταν η Εκκλησία ότι αποφάσισαν αυτοί να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του
Ευαγγελίου, τους βάπτιζαν. Τους βάπτιζαν, αφού μετανοούσαν, αφού άφηναν την προτέρα ζωή και αφού έδειχναν με τη ζωή τους ότι αποφάσισαν να ζήσουν κατά το Ευαγγέλιο. Το μυστήριο λοιπόν του
βαπτίσματος είναι μυστήριο μετανοίας. Συνέχεια