Τρίτη, 12.12.17, ὥρα 6.30 μ.μ.

Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων
Εἰσηγητής: κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, θεολόγος

Advertisements