Τρίτη, 05.12.17, ὥρα 6.30 μ.μ.

Πίστη καί ἀθεΐα: κριτική στή σύγχρονη ἀθεϊστική προπαγάνδα
Εἰσηγητής: κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ,βιολόγος, ἐκδότης