Τρίτη, 07.11.17, ὥρα 6.30 μ.μ.

Ἀγγελολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Βιβλικές μαρτυρίες περί Ἀγγέλων

Εἰσηγοῦνται: π.ΔΑΝΙΗΛ ΨΩΙΝΟΣ, π.ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΕΡΒΑΣ