Τρίτη, 07.11.17, ὥρα 6.30 μ.μ.

Ἀγγελολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Βιβλικές μαρτυρίες περί Ἀγγέλων

Εἰσηγοῦνται: π.ΔΑΝΙΗΛ ΨΩΙΝΟΣ, π.ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΕΡΒΑΣ

Advertisements

Οι μαχητές τού πειρασμού

Είπα σε κάποιον μιά φορά: Ξέρεις πώς υπάρχουν και μαχητές τού πειρασμού;».

Ό Χριστιανός δέν πρέπει νά είναι φανατικός, άλλα νά έχη αγάπη γιά όλους τους ανθρώπους.

Όποιος πετάει λόγια αδιάκριτα, και σωστά νά είναι, κάνει κακό. Γνώρισα έναν συγγραφέα πού είχε ευλάβεια πολλή, άλλα μιλούσε στους κοσμικούς μέ μιά γλώσσα ωμή, πού προχωρούσε όμως σε βάθος, και τους τράνταζε. Συνέχεια