Ειρήνη. Από τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη!

Όλοι επιθυμούν την ειρήνη, μα δεν ξέρουν πώς να την αποκτήσουν .
Ο Μέγας Παΐσιος κυριεύθηκε από θυμό και παρακάλεσε τον Κύριο να τον ελευθερώσει από αυτό το πάθος . Ο Κύριος εμφανίστηκε σ ‘ αυτόν και του είπε :
«Παΐσιε , αν θέλεις να μην οργίζεσαι, μην επιθυμείς τίποτε , μη κρίνεις και μη μισήσεις κανένα και θα έχεις την ειρήνη».
Έτσι κάθε άνθρωπος που κάνει το θέλημα του να υποχωρεί
έναντι του Θεού και των ανθρώπων, θα είναι πάντα ειρηνικός στην ψυχή.
Όποιος όμως αγαπά να κάνει το θέλημά του, αυτός δεν θάχει ειρήνη …  Συνέχεια