Τρίτη, 24.10.17, ὥρα 6.30 μ.μ.

Ταξίδι στην μαρτυρική ὀρθόδοξη Σερβία (μέ προβολή ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ)

Εἰσηγοῦνται: κ.ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ-ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πρόεδρος ΠΕΙΡ.ΦΑΡΟΥ καί συνταξιδιῶτες της.

Advertisements