Τρίτη, 17.10.17, ὥρα 6.30 μ.μ.

«…ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰμή ἐν τῷ σταυρῶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ…» (Γαλ. στ’ 16)

Εἰσηγητής: κ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΝΤΟΣ, Δρ.Φιλοσοφίας

Advertisements