Λιβάνι ή Θυμίαμα;

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Τα ευωδιαστά θυμιάματα τα αγαπούσαν οι Ανατολικοί λαοί και τα εκαιαν τιμητικά μπροστά σε υπερέχοντα πρόσωπα. Γι αυτό και ένα από τα τρια δώρα των Μάγων της Ανατολής που πρόσφεραν στον βασιλέα της Βιθλεέμ , ήταν ο λίβανος.
Το θυμίαμα από τα ανάκτορα της Ανατολής χρησιμοποιήθηκε στους ναούς τους για τη λατρεία των Θεών τους. Κατά παρόμοιο τρόπο και οι εβραίοι χρησιμοποιούσαν το θυμίαμα για να τιμήσουν τον αληθινό
Θεό. Συνέχεια