Τρίτη 02.05.17, ὥρα 7.00 μ.μ.

Ἡ φύση σάν δάσκαλος τῆς ἀρχιτεκτονικῆς δημιουργίας.
Εἰσηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ἀρχιτέκτων μηχανικός, ἐργολήπτης ἰδιωτικῶν καί δημοσίων ἒργων.