Ούτε μία μέρα χωρίς επίκληση της Παναγίας μας

oytemiameraΉταν κάποτε ένας άνθρωπος ευλαβής που ονομαζόταν Αγαθόνικος.

Αυτός είχε διδαχθεί, ακόμη από την παιδική του ηλικία, να λέγει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, τον ύμνο αυτό:

«Θεοτόκε, Παρθένε, χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σού. Ευλογημένη, συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών». Συνέχεια