Τρίτη 31.01.17, ὥρα 6.30 μ.μ

Ἡ Ἀριστοτελική σκέψη καί ἡ Ὀρθόδοξη Πατερική παράδοση.
Εἰσηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ, ἀναπλ.καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.