«Χαρά γίνεται εν ουρανώ ενώπιον των αγγέλων του Θεού, επί ενί αμαρτωλώ μετανοούντι» (Λουκ. ιε” 10)

Εάν οι άνθρωποι πολλές φορές συγχαίρουν ο ένας τον άλλον για διάφορους λόγους τυπικώς, οι άγιοι άγγελοι συγχαίροντες πράγματι  μαζί μας, συμμετέχουν  με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση σε όλα τα ευτυχή γεγονότα που μας αφορούν. Και εφ” όσον δε είναι αυτοί «λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν», έχουν κάθε λόγον να χαίρουν για την μετάνοια και την σωτηρία του κάθε χριστιανού.Πράγματι:

α) «επί ενί αμαρτωλώ μετανοούντι», για κάθε αμαρτωλό που μετανοεί γίνεται χαρά εν ουρανώ μεταξύ των αγγέλων του Θεού. Πανηγυρίζουν οι ουράνιες δυνάμεις. Για έναν άνθρωπον, για μια ψυχή, της οποίας γνωρίζουν την υπερκόσμια αξία της. Ενώπιον του Θεού και των αγίων αγγέλων Του και μία ψυχή είναι υπερπολύτιμος, εφ΄” όσον για αυτήν εσταυρώθη ο Υιός και Λόγος του Θεού «υπερ ου Χριστός απέθανε». Θα ευχόμουν από τα βάθη της καρδιάς μου, η ψυχή αυτή να ήταν η δική μου, η δική σου…

β) «Επί ενί αμαρτωλώ». Τι κι αν είναι κάποιος αμαρτωλός; Δεν τον περιφρονούν οι άγγελοι του Θεού, αλλά ούτε και υπό του Θεού καταφρονείται. Καθαροί και άσπιλοι οι άγιοι Αγγελοι δεν απαξιώνουν τον κάθε αμαρτωλόν, αλλά με συμπάθεια και στοργή επιβλέπουν  επί τον αμαρτωλόν και μάλιστα συνεργούν εις την μετάνοια και την σωτηρίαν του. Ο Θεός δια των αγίων αγγέλων Του και μάλιστα δια του φύλακα αγγέλου κάθε χριστιανού ενεργεί προστατευτικώς και ανασχετικώς και διορθωτικώς και προ και μετά την αμαρτίαν.

γ) «Μετανοούντι». Μεγάλο γεγονός η μετάνοια. Αλλά και σαν έννοια είναι παρεξηγημένη. Ο κόσμος στο άκουσμά της ειρωνεύεται και δυσφορεί.

Οι άγγελοι όμως του Θεού χαίρουν και μάλιστα όταν αυτή, η μετάνοια,  είναι ολοκληρωτική , είναι πλήρης και βαθειά, διότι  ¨αυτή η αλλοίωσις (είναι έργον) της δεξιάς του Υψίστου». Είναι ύψιστον δώρον Θεού, όχι απλώς καρπός και έργον ανθρώπου, αλλά είναι δωρεά της θείας χάριτος, η οποία επιβραβεύει την διάθεσιν και την προσπάθειαν του ανθρώπου.

Αραγε, θα αξιωθούμε να εορτάζουν και για εμας οι άγιοι άγγελοι, όπως εορτάζουμε εμείς σήμερα για αυτούς;

Ας το ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας

Κήρυγμα Πρωτ. Παναγιώτη Δ. Ρούβαλη

Διαβάστε επίσης:

ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

πρωτ. Παναγιώτης Ρούβαλης: «Ευτυχισμένος ο χριστιανός εκείνος, ο οποίος αδίστακτα πιστεύει στον Σωτήρα μας.»

Πρωτ. Παναγιώτης Ρούβαλης: «Ορθόδοξοι Χριστιανοί ας πράξωμε έργα θεάρεστα»

Πρωτ. Παναγιώτης Ρούβαλης: «…θα πρέπει να ξυπνήσουμε απ