Τρίτη 22.11.16, ὥρα 6.30 μ.μ.

Σύγχρονοι καλοί Σαμαρεῖτες.
Εἰσηγητής: κ. ΒΙΒΗ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ἐκπαιδευτικός.