Τρίτη 08.11.16 ὥρα 6.30 μ.μ.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος περί τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας
Εἰσηγητής: Δρ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ἰατρός, χειρουργός.