Τρίτη 01.11.16, ὥρα 6.30 μ.μ.

Τάς ἰάσεις παρέχετε Ἅγιοι Ἀνάργυροι. Εἰσηγητής: π. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΕΡΒΑΣ,
Διευθυντής σύνταξης Περιοδικοῦ «Πειραϊκή Ἐκκλησία», Προϊστάμενος Ἱ.Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερίνης Πειραιώς.