Τρίτη 25.10.16, ὥρα 6.30 μ.μ.

28η Ὀκτωβρίου 1940 «Ἕλληνες μές στή σκοτεινιά δείχνουν τό δρόμο..»
Εἰσηγητής: κ. ΕΠΙΧΑΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, φιλόλογος