Εκδηλώσεις Οκτωβρίου 2016

Τρίτη 11.10.16, ὥρα 7.00 μ.μ.
Τέλεση Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ὁμιλιῶν τοῦ ἒτους καί ἐναρκτήριος λόγος

ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ.
Τρίτη 18.10.16, ὥρα 6.30 μ.μ.
«..ἐν ἑνί πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου» (Φιλιπ.α’ 27)
Εἰσηγητής: π. ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ἱεροκήρυξ Ἱ.Μητροπὀλεως Ἰλίου, μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ».
Τρίτη 25.10.16, ὥρα 6.30 μ.μ.
28η Ὀκτωβρίου 1940 «Ἕλληνες μές στή σκοτεινιά δείχνουν τό δρόμο..»
Εἰσηγητής: κ. ΕΠΙΧΑΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, φιλόλογος

«Θά ἔρθει ἐποχή πού θά σᾶς ὁδηγοῦν κοσμικοί ἄνθρωποι» (Γερ. Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν σαλός)

«Θά ἔρθει ἐποχή πού θά σᾶς ὁδηγοῦν κοσμικοί ἄνθρωποι» (Γερ. Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν σαλός)

Ο Γέροντας Γαβριήλ ο διά Χριστόν σαλός (1929-1995), πλήρης χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, απολάμβανε μεγάλου σεβασμού στη Γεωργία. Ήταν ασυμβίβαστος με κάθε αντίχριστη πολιτική και πρακτική. Συνέχεια