Τρίτη 15/12/2015 ὥρα 6.30

Τά Χριστούγεννα στήν Νεοελληνική ποίηση

Εἰσηγητής:ΠΑΥΛΟΣ ΦΗΜΗΣ, ἐπιτ. Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων, λογοτέχνης.

Συμμετέχει ἡ Βυζαντινή Χορωδία Σαλαμίνος «ὁ  Ἅγιος Μηνᾶς».

Θά προηγηθεῖ προσφορά ἑορταστικοῦ τεΐου στόν  2ο  ὄροφο.