Η πρόκληση της εμπιστοσύνης στο Θεό και Πατέρα

hproklhshπ. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Αν η παρουσία του Ιησού Χριστού ανάμεσα στους Ιουδαίους, που έβλεπαν τη ζωή με βάση το νόμο του Μωϋσέως κι όχι με την ευρύτητα της αγάπης, ήταν προκλητική, η διδασκαλία Του είναι εξίσου το ίδιο για όλους τους λαούς και για όλες τις εποχές. Καλεί σε υπέρβαση της λογικής και της ανθρώπινης αντίληψης για τη ζωή και για το προς το ζην.

Στην επί του όρους ομιλία Του, απόσπασμα της οποίας διαβάζεται στη Λειτουργία της Γ΄ Κυριακής μετά την Πεντηκοστή, καλεί τους χριστιανούς να μην αγχώνονται για τη ζωή τους, για το τι θα φάνε και τι θα πιούνε, ούτε για το σώμα τους τι θα ντυθεί. Γιατί, τους βεβαιώνει, ο Θεός θα φροντίσει γι’ αυτούς όπως φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού. Αρκεί να «επιζητούν τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός Του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν». (Ματθ.6,33) Συνέχεια