Είναι μια ευκαιρία

Μοναχού Μωυσῆ Ἁγιορείτηeinaimiaeykairia

Δικαιολογημένα τό θέμα τῶν ἡμερῶν μας εἶναι ἡ σοβαρή οἰκονομική κρίση πού διέρχεται ἡ πατρίδα μας. Γι’ αὐτό ὑπάρχει μεγάλη ἀνασφάλεια, ἀνησυχία, ἀγωνία, ἀγανάκτηση, σύγχυση, φόβος καί ἄγχος. Οἱ καιροί εἶναι πράγματι χαλεποί. Σ’ αὐτή τήν κατάσταση καλοῦνται οἱ χριστιανοί νά δώσουν τή μαρτυρία καί ὁμολογία τους. Καταρρέουν κάστρα σάν πύργοι στήν ἄμμο.

Παγιδεύονται πλούσιοι, δημιουργοῦνται πολλά προβλήματα, ἀνατρέπονται ἰσορροπίες, γεννιοῦνται ἐκμεταλλεύσεις, πονηρές ἐπιθυμίες. Αὐξάνεται ἡ ἀνεργία, ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ ἐγκληματικότητα, ἡ παρανομία καί ἡ φτώχεια. Ὅλα αὐτά φανερώνουν καθαρά τήν πνευματική νωθρότητα καί πενία πολλῶν. Μακάρι τό ἰσχυρό αὐτό τσουνάμι νά δημιουργήσει ἔγερση ἀπό τόν λήθαργο, σεισμό πρός ἐγρήγορση, ρωγμές πρός ἐπίγνωση, τομές γιά ὑπεύθυνες ἀποφάσεις. Εἶναι ἀνάγκη νά ἐπανέλθει σύντομα ἡ λησμονημένη αἰσιοδοξία, ἡ κρυμμένη ἐλπίδα, ἡ χαμένη χαρά καί ἡ ποθητή εἰρήνη. Συνέχεια