Τρίτη 19/05/2015, ὥρα 7.00 μ.μ.

Ὁ κόσμος τοῦ ἐντύπου: Προτάσεις για καλοκαιρινές ἀναγνώσεις.

Εἰσηγητές:

  1. Δρ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ἰατρός.
  2. κ. ΦΟΥΦΛΙΑ-ΜΠΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ, βιβλιοθηκονόμος.
  3. κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,ἐκπαιδευτικός.