Τρίτη 19/05/2015, ὥρα 7.00 μ.μ.

Ὁ κόσμος τοῦ ἐντύπου: Προτάσεις για καλοκαιρινές ἀναγνώσεις.

Εἰσηγητές:

  1. Δρ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ἰατρός.
  2. κ. ΦΟΥΦΛΙΑ-ΜΠΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ, βιβλιοθηκονόμος.
  3. κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,ἐκπαιδευτικός.

Ο Γέρων Θεόφιλος, η «αγία ψυχή» (†1870)

Από το βιβλίο «Αγιορείτες Πατέρες του  ΙΘ΄ αιώνος» του Ιερομονάχου Αντωνίου

Ο π. Θεόφιλος, κατά κόσμον Θεοδώρητος, γεννήθηκε το έτος 1777. Ασκούσε το επάγγελμα του επιπλοποιού, αφιέρωνε όμως πολύ χρόνο στο να εξυπηρετεί τους χριστιανούς, όταν προέκυπταν διαφορές με τους Τούρκους στο δικαστήριο, επειδή γνώριζε τέλεια την τουρκική γλώσσα.

Ο Θεοδώρητος, βλέποντας τη ματαιότητα όλων των επιγείων, ανεχώρησε για το Άγιον Όρος. Εισήλθε στην Μονή του Αγίου Παντελεήμονος (Ρωσικό) περί το 1800, επί ηγουμενίας Σάββα, όταν εσκόπευαν να αρχίσουν το άνοιγμα των θεμελίων για το κτίσιμο του νέου μοναστηριού στην παραλία. Συνέχεια