Τό αιώνιο παρόν της Αγάπης

aiwnioparonΕλεωνόρας Σταθοπούλου

Η αγάπη συμβαίνει πάντα στο παρόν. Τό αιώνιο παρόν του Θεού. Ο χρόνος των αγγέλων. Ο χρόνος της ψυχής. Είναι το τώρα.
Ο Πέτρος τώρα λέει «σ’ αγαπάω» κι η άρνηση του παρελθόντος σβήνεται. Εκείνος λέει, τώρα «βλέπεις» κι η τύφλωση του παρελθόντος λύνεται. Εκείνος λέει, είμαι ο Όν και υπάρχει αιωνιότητα.

Η συγνώμη είναι το τώρα. Αποδέχομαι τη συγνώμη σου, σημαίνει σε αποδέχομαι όπως είσαι τώρα, γιατί το όπως ήσουν χθές, δεν υπάρχει. Συνέχεια