Τρίτη 17/03/2015, ὥρα 6.30 µ.µ.

Σύγχρονοι τρόποι παραχάραξης τῆς Ἱστορίας.

Εἰσηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, ἠλεκτρολόγος µηχανικός Ε.Μ.Π., πρ. Γεν. Δ/ντής ΕΤΕΒΑ, τ. Δ/ντης Τεχνικῶν Σχολῶν «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Ι.ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ