Η δοκιμασία της αδικίας

dokimasiaadikiaπ. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Στο βίο του Στάρετς Θεόφιλου αναφέρεται ο διάλογος που είχε μ’ ένα νεαρό, τον Ιβάν, ο οποίος του παραπονιόταν για την αδικία που υφίστατο, τις δυσκολίες και τον προσωπικό του σταυρό. Προσπαθούσε, στο παράπονό του προς το Θεό, να του πει ότι «είναι καλύτερα να υπομένεις την αδικία από το να τη διαπράττεις ο ίδιος».

–        Κι αν όλα αυτά τα υπομένεις μάταια, για το τίποτε, πατερούλη;

–        Και τι μ’ αυτό; δεν μπορούμε να αντιταχθούμε σ’ έναν κακό άνθρωπο. Είναι αμαρτία να παραδίδεται κανείς στη λύπη. Είμαστε εξόριστοι πάνω στη γη. Οι εξόριστοι δεν παραξενεύονται για τις ύβρεις και τις προσβολές. Βρισκόμαστε κάτω από το επιτίμιο του Θεού, και το επιτίμιο συνίσταται σε στερήσεις και κόπους. Είμαστε άρρωστοι στην ψυχή και στο σώμα και στους αρρώστους ωφελούν τα πικρά φάρμακα. Συνέχεια

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «Δίψα Θεοῦ»

agiossilouanos

Διψά η ψυχή μου τον Κύριον

και μετά δακρύων ζητώ Αυτόν.

Πώς να μη Σε ζητώ, Συ πρώτος με εζήτησες

και έδωκας εις εμέ να γευθώ της γλυκύτητος του Πνεύματος Του Αγίου

και η ψυχή μου Σε ηγάπησεν έως τέλους.

Τον πρώτον χρόνον της ζωής μου εις το μοναστήριον

η ψυχή μου εγνώρισε Τον Κύριον

και τούτο έμαθον από το Άγιον Πνεύμα

ότι πολύ αγαπά ημάς ο Κύριος.

Τώρα εγήρασα και ετοιμάζομαι διά τον θάνατον

και χάριν του λαού γράφω την αλήθειαν.

Ω αδελφοί μου,

πίπτω εις τα γόνατα και παρακαλώ υμάς:

Πιστεύετε εις Τον Θεόν

πιστεύετε ότι υπάρχει το Άγιον Πνεύμα.

Αυτό μαρτυρεί περί του Θεού

εις όλας τας εκκλησίας ημών

και εις την ψυχήν μου.

Είμαι μεγάλος αμαρτωλός

και όμως είδα την άμετρον αγάπη και το έλεος του Κυρίου επ” εμέ.

Το ιλαρόν και πράον βλέμμα του Κυρίου

έθελξε την ψυχήν μου.

Ω! η αγάπη του Κυρίου!

Δεν έχω δυνάμεις να περιγράψω αυτήν.

Διότι είναι απείρως μεγάλη και θαυμαστή.

Δεν δύναμαι να Σε λησμονήσω.

Σε νοσταλγεί η ψυχή μου Κύριε,

και με δάκρυα Σε ζητώ.

Αρχ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Ο Γέρων Σιλουανός, α” έκδοση, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη.

Ο ύμνος συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο Ακολουθία Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, έκδ. Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ.

Πηγή: Η αγάπη πάντα ελπίζει

agiosdimitrioskouvaras.blogspot.com