Τρίτη 16/12/2014, ὥρα 6.30 µ.µ.

Τρίτη 16/12/2014, ὥρα 6.30 µ.µ.
Χρειαζόµαστε τόν Χριστό τά Χριστούγεννα;
Εἰσηγητής: π. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ,Ἱεροκῆρυξ Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς,Γραµµατεύς τῆς Ἱεράς Συνόδου.
Θά προηγηθεῖ προσφορά ἑορταστικοῦ τεΐουστόν 2ο ὄροφο.