Τρίτη 9/12/2014, ὥρα 6.30 µ.µ.

Τρίτη 9/12/2014, ὥρα 6.30 µ.µ.
Ἀρχές 18ου αἰώνα: στήν Γερµανία ὁ Bach, στήν Ἀγγλία ὁ Haendel, στήν Ἰταλία ὁ Vivaldi, στήν Ἱσπανία ὁ Scarlatti, στήν Γαλλία;
Εἰσηγητής: ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, γεωλόγος, µουσικολόγος, ἐκπαιδευτικός.