Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Χρειάζεται διάκριση στον πνευματικό αγώνα.

agiosnikodimos

Ὅταν ὁ πονηρὸςδιάβολοςγνωρίζῃ ὅτιβαδίζουμεσωστὰ στὴν ὁδὸ τῆς ἀρετῆς,μὲ ζωντανὲς ἐπιθυμίεςκαὶ σωστὰ τοποθετημένεςκαὶ μὲ τάξι, ἀπὸ τὶς ὁποῖεςδὲνμπορεῖ νὰ μᾶς ἀποσπάσημὲ φανερὲς ἀπάτες,τότεμεταμφιέζεταισὲ ἄγγελοφωτὸςκαὶ… μὲ φιλικοὺςλογισμοὺςκαὶ μὲ ρητὰ τῶνθείωνΓραφῶνκαὶ μὲ παραδείγματατῶν ἁγίων, μᾶςπαρακινεῖ, εὐκαίρως ἀκαίρως, νὰ βαδίσουμε ἀδιάκριταστὸ ὕψοςτῆςτελειότητος, γιὰ νὰ μᾶςκάνῃ κατόπιννὰ πέσουμεστὸνγκρεμό. Συνέχεια