«Η γαρ δύναμίς μου εν ασθενεία τελειούται» -Αρχιεπισκόπου Anthonny Bloom

Θυμάστε ασφαλώς αυτό που λέει ο Απ. Παύλος στη δεύτερη επιστολή του στους Κορινθίους (12:9): «η δύναμίς μου εν ασθένεια τελειούται». Η ασθένεια «εδώ δεν είναι η αδυναμία που δείχνουμε όταν αμαρτάνουμε και ξεχνάμε το Θεό. Αλλά είναι η συναίσθηση της αδυ­ναμίας μας που μας κάνει να παραδίνουμε τον εαυτό μας ολοκληρωτικά και ειλικρινά στα χέρια του Θεού. Ε­μείς όμως προσπαθούμε να είμαστε δυνατοί και εμποδί­ζουμε το Θεό να φανερώσει τη δύναμη Του. Συνέχεια

Ἐπίσκεψη στόν παράδεισο

Εἶδα στόν ὕπνο μου πώς ἐπισκέφθηκα  τόν Παράδεισο καί ἕνας Ἄγγελος  ἀνέλαβε νά μέ ξεναγήσει. Περπατούσαμε  δίπλα-δίπλα σέ μία τεράστια   αἴθουσα γεμάτη μέ Ἀγγέλους.

Ὁ  ἄγγελος ὁδηγός μου σταμάτησε  μπροστά στόν πρῶτο σταθμό   ἐργασίας καί εἶπε :

” Αὐτό εἶναι τό Τμῆμα Παραλαβῆς. Ἐδῶ   παραλαμβάνουμε ὅλες τις  αἰτήσεις πού φτάνουν στόν Θεό με  τή μορφή προσευχῆς. Συνέχεια