Τρίτη 27.05.14, ὥρα 7.00 μ.μ.

Τρίτη 27.05.14, ὥρα 7.00 μ.μ.
Ὁ κόσμος τοῦ ἐντύπου: προτάσεις γιά καλοκαιρινές ἀναγνώσεις.
Εἰσηγητές:
1. Δρ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ἰατρός.
2. κ. ΦΟΥΦΛΙΑ-ΜΠΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ, βιβλιοθηκονόμος.
3. κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ἐκπαιδευτικός.